Dla kogo najtańsze ubezpieczenia na życie?

Poszukiwanie najtańszego produktu, nie tylko ubezpieczeniowego, na rynku wymaga pewnych przygotowań. Ważne, żeby nie pochłaniały one zbyt wiele czasu, energii, a przede wszystkim pieniędzy. Wówczas może się okazać, że nabyty produkt odpowiada w rzeczywistości cenie droższego, jeśli wliczyć cały wysiłek włożony w jego znalezienie.

 

Z punktu widzenia ekonomii kierowanie się wyłącznie ceną jest jedną ze strategii konsumenckich. Inni decydują się na zakup towaru czy usługi bez liczenia się z finansami – są oni najczęściej wabieni renomą danej marki. Kolejna grupa konsumencka będzie dążyła do znalezienia proporcji między ceną a użytecznością. Ta ostatnia grupa, przynajmniej z założenia, będzie najbardziej zadowolona z zakupionej polisy, ale przeanalizujmy wszystkie trzy grupy wkomponowane w terminologię łowiecką.

 

Łowcy okazji

 

Jest prawdopodobnie najbardziej liczna, ale i najbardziej narażona na rozczarowanie z zakupionego produktu. Kierowanie się wyłącznie ceną, w domyśle jak najniższą, prowadzi do zakupu polisy na życie, która posiada co prawda składkę o symbolicznej wysokości, ale zarazem niską sumę ubezpieczenia i wąski zakres ochrony. Szczególnie ten ostatni czynnik naraża ubezpieczonych na brak otrzymania świadczenia, co wynika z niskiego stopnia prawdopodobieństwa.

 

Łowcy marek

 

Ta grupa konsumencka nie liczy się z wydatkami, ale może w prosty sposób zwyczajnie przepłacać za ochronę, której tak naprawdę nie potrzebuje. To prowadzi w prostej linii do roszczeń ubezpieczonych, którzy nawet w chwili wystąpienia zdarzenia będą rozczarowani proporcją wysokości świadczenia do już wpłaconych środków na rachunek polisy.

 

Łowcy proporcji

 

Z proporcją związana jest ostatnia z grup, która przed zakupem polisy bierze pod uwagę kilka sposobów dostępnych przez internet:

  • Porównywarkę ubezpieczeniową,
  • Ranking produktów ubezpieczeń,
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

 

Dzięki temu jest w stanie kupić relatywnie najtańsze ubezpieczenie na życie, czyli takie, które będzie dopasowane do indywidualnych i rzeczywistych potrzeb ubezpieczonego.