Rodzaje ubezpieczeń na życie – indywidualne czy grupowe

488102800-24.jpg

Ubezpieczenia na życie cieszą się coraz większą popularnością. Z jednej strony rośnie świadomość samych klientów, którzy poszukują finansowych sposobów na zabezpieczenie przyszłości swoich najbliższych, a z drugiej coraz częściej polisa na życie jest wykorzystywana jako zabezpieczenie w przypadku długoterminowych kredytów. Jakie zatem rodzaje ubezpieczeń na życie można znaleźć na polskim rynku?

Indywidualne i grupowe
Najlepsze ubezpieczenie na życie to ubezpieczenie indywidualne, w którym to klient ustala wysokość składki ubezpieczeniowej oraz wysokość świadczenia, wypłacanego po jego śmierci. Takie ubezpieczenia to coraz częściej ubezpieczenia na życie przez Internet, które można kupić online. Przy zakupie polisy indywidualnej można również dokupić polisy dodatkowe, np. doubezpieczyć swoje zdrowie lub też skorzystać z polisy NNW. W wielu bankach ubezpieczenie na życie oferowane jest jako ubezpieczenie grupowe. W tym przypadku składka jest niska, a wysokość świadczenia jest równa wysokości pozostałego do spłaty kredytu, najczęściej hipotecznego.

Także na dożycie
Choć wielu klientów decyduje się na polisę na życie, to coraz częściej wybierane są również polisy na życie i dożycie. W tym przypadku jeśli ubezpieczony dożyje wskazanego w polisie wieku, wówczas zostanie mu wypłacona suma ubezpieczenia. Takie polisy działają jak polisy na życie, a więc suma ubezpieczenia może być wypłacona po śmierci ubezpieczonego, o ile jego śmierć nastąpi wcześniej niż osiągnięcie wskazanego w polisie wieku.

Warto zobaczyć nasz ranking ubezpieczeń na ubezpieczenienazycie.net.pl